Utsättning/Inmätning

 

Att efter ritningsunderlag utföra:

  1. Utsättning av hus
  2. Utsättning av Vägar, Planer och Trädgårdar
  3. Utsättning av yttre VA, brunnar

Inmätningar av befintliga:

  1. Inmätning för mängdberäkningar
  2. Inmätning till rellationshandlingar

Utsättningar med totalstation och GPS