Trädgård/Markarbeten

 

Samstämning med visioner och förmågan att samköra arbeten.

 Kalkyl och kostnadsberäkningar.......

 • Kalkyl
 • Kostnadsberäkningar
 • Fasta priser på de flesta arbeten
 • Avbetalningsplaner

Ritningsarbeten och förslag....

 • Växtförslag
 • Anläggningsförslag
 • Ljussättningar

Uteplatser............

 1. Altaner
 2. Carportar, Hållfasthetsberäkningar
 3. Staket

Anläggningar .......

 • Stensättningar
 • Grönytor
 • Beskärning buskar och träd.
 • Trädfällningar "Besvärliga träd"
 • Grundarbeten
 • Gräs färdig/turf