Trädvård

Denna Sida är under upparbetning

Har som utbildare och som trädgårdstekniker, utbildat vuxna från arbetsförmedlingen, gymnasieelever i yrkestekniska skolor och företagsutbildningar, inom bygg och anläggning.

Började med att utbilda för flera år sedan och då på ABF, Medborgarskolan och andra utbildningsförbund imom gröna delen, trädgård, anläggning och planering.

Utbildade för Libers räkning anläggare, stensättare och fastighetstekniker ("Portsnokar" på Stockholmska). Fastighetsteknickerna kom från SFI och det var den gröna biten i fastighetsarbeten.

Har som lärare och utbildning som trädgårdstekniker och utbildat fastighetstekniker på gröna växter.