Trädbeskärngar

Denna Sida är under upparbetning

Har som lärare och utbildning som trädgårdstekniker och utbildat fastighetstekniker på gröna växter.

Har tillsamman med fotograf Fotat och skrivit om träden i arboretet i Höganäs

https://www.hoganas.se/globalassets/documents/invanare/bygga-bo-och-miljo/parker-och-natur/arboretet.pdf