Kalkyl/Mängdberäkningar

 Beräkningar....

  1. Kalkyl....
  • Färdig kalkyl med alla mängder, kostnader och prissättningar
  1. Mängdberäkningar....
  • Färdiga mängdberäkningar, bara sätta egna priser
  1. Byggmatematik....
  • Betong- trä- och stålkonstruktioners hållfasthets lära för teknik och konstruktion.

  • Elementär mekanik, statik, (kraft- och momentjämvikt). Vilket jag som utbildare inom kan nyttja som webblärare.