Hus & Trädgård

 

Behjälplig och samordning mellan kund och hantverkare med 

ROT & RUT- Avdrag

Samstämning med visioner och förmågan att samköra arbeten.

Har tillgång till kvalificerade hantverkare med full kompetens till de arbeten som utföres.

Asbestutbildade hantverkare  som kan detta med säkerhet vid eternitklädda tak och fasader. 

http://www.foretagskurser.n.nu/eternit

 Kalkyl och kostnadsberäkningar.......

 • Kalkyl
 • Kostnadsberäkningar
 • Fasta priser på de flesta arbeten
 • Avbetalningsplaner

Renoveringar och Tillbyggnads-arbeten.....

 • Takarbeten
 • Takkupor
 • Tillbyggnad
 • Inredning av vind

 

Uteplatser............

 1. Altaner
 2. Carportar
 3. Staket

Anläggningar .......

RUT. Avdrag...

 • Stensättningar
 • Grönytor
 • Beskärning buskar och träd.
 • Trädfällningar "Besvärliga träd"
 • Grundarbeten

ROT. Avdrag....

 Behjälplig med ansökan

Utbildningar inom asbest

http://www.foretagskurser.n.nu/