CV Curriculum Vitae

Lärare inom bygg. Hermods/DCC Helsingborg Malmö Vinslöv      2010-2013

Anställd som lärare inom karaktärsämnet bygg.

Utbildade elever inom matematik och hållfasthet, inom betong- trä- och stålkonstruktioner.

Elementär mekanik, statik, (kraft- och momentjämvikt).

Farligt avfall och asbest, Handhavande av Praktikplatser APL

 

Logistikkoordinator på Entré i Malmö. FM-Logistik (Projektanställd ) 2008-2009

Säkerhetsansvarig entreprenadstyrning

Rådgivande verksamhet, Optimera och Driva arbetsplatser. Hållfasthets beräkningar.

Koordinering av Entreprenörer, Transporter, Miljöfrågor, Skyddsronder och Renhållningssystem med FA-avfall, Etablering av arbetsplatser, Projektering och Service

 

Utbildningskonsult Kävlinge/Malmö. Lernia Utbildning AB                 2006-2008

Anläggning och gröna ytor, Ritningstolkningar, Ritningsarbeten

Byggprocessen med Kalkyl och Ekonomi

Utsättning, Inmätningar

Utbildande av personal från AV, (Arbetsmiljöverket) i Asbestsanering

 

Viktiga utbildningar inom Bygg, Anläggning, VA-anläggning. Ströjobb och A-Kassa 1993-2006

Platschefsutbildning 1 och 2 NVSB (Nordvästra Skånes Byggmästareförening)

Entreprenad ekonomi, Utbildning betong klass 2 och 1, Brobyggnad, Byggstyrning och Entreprenadjuridik.

 

Arbetsledare och utsättare Skanska i Nacka/Jarlaberg Gustavberg 1989-1993

I Stockholm, innan flytt (1989) till Skåne, arbetade jag som arbetsledare och utsättare. Började på MVB och arbetade som utsättare/arbetsledare fram bygg-krachen, 1993

 

På STI, (Stockholms Tekniska Institut, Väg och Vatten) Samhällsbyggnad, Infrastruktur och Byggnadsteknik. Matematiska beräkningar Mekanik och Hållfasthet

 

Trädgårdsskolor trädgårdstekniker Norrköping och Nordvik Nyadal

Mellan studierna militärutbildning ”Lumpen” P-18 Gotland

 

Utöver ovanstående har jag, Conny, arbetat som:

Remissinstans till Arbetsmiljöverket, Asbest i fönsterkitt. Platschef för fiberdragning i Helsingör (DK). Platschef för Mark och VA-anläggningar

Ritningsarbeten med AutoCAD. Byggstyrning med Microsoft Projekt

Arbetsledare inom Trädgårdsanläggning. Ansvarig Arbetsledare för Ekonomi, Mark, VA-anläggningar

 

Viktiga kurser inom Bygg, Markbyggnad, VA-anläggningar och Gas/Fjärrvärme

Platschef 1 och 2. Entreprenad ekonomi

Betongklass Utbildning klass 2 och 1. Brobyggnad

Byggstyrning. Entreprenadjuridik

Samhällsbyggnad, Infrastruktur och Byggnadsteknik.

Matematiska beräkningar Mekanik och Hållfasthet