CV Curriculum Vitae

Utbildare inom bygg                    Hermods/DCC Helsingborg Malmö Vinslöv

Utbildat gymnasieelever inom bygg

Utbildat i matematik i Hållfasthet och Mekanik inom betong/trä/Stål-konstruktioner

Handhavande av Praktikplatser APL

 Logistikkoordinator på Entré i Malmö           FM-Logistik

Säkerhetsansvarig entreprenadstyrning

Rådgivande verksamhet, Optimera och Driva arbetsplatser.

Koordinering av Entreprenörer, Transporter, Miljöfrågor, Skyddsronder och Renhållningssystem med FA-avfall

Etablering av arbetsplatser

Projektering och Service

Hållfasthetsberäkningar

Utbildningskonsult Kävlinge/Malmö             Lernia Utbildning AB:

Utbildande av kursdeltagare i:

Anläggning och gröna ytor

Ritningstolkningar, Ritningsarbeten

Asbestsanering

Byggprocessen, Kalkyl och Ekonomi

Utsättning, Inmätningar

Elektro-svets av PEM/PEH/PP-Rör.

Utbildande av personal från AV, (Arbetsmiljöverket) Asbestsanering

Skrivit en folder om PCB-Sanering

Utöver ovanstående har jag, Conny, arbetat som:

Remissinstans till Arbetsmiljöverket, Asbest i fönsterkitt.

Platschef för fiberdragning i Helsingör (DK)

Platschef för Mark och VA-anläggningar

Ritningsarbeten med AutoCAD

Byggstyrning med Microsoft Projekt

Arbetsledare inom Trädgårdsanläggning

Ansvarig Arbetsledare för Ekonomi, Mark, VA-anläggningar

Viktiga kurser inom Bygg, Markbyggnad, VA-anläggningar och Gas/Fjärrvärme

Platschef 1 och 2

Entreprenad ekonomi

Betongklass högsta Utbildning klass 1

Brobyggnad

Byggstyrning

Entreprenadjuridik

Samhällsbyggnad, Infrastruktur och Byggnadsteknik.

Matematiska beräkningar Mekanik och Hållfasthet

Projektör och Ritare:

Har som Ansvarig Arbetsledare Ritat, Projekterat och Dimensionerat yttre VA-System.

Ritat och Planerat Trädgårdsanläggningar.

Ljussättning av trädgårdar.