Asbestsanering

 Återvinning........

  1.   Material för Återvinning
  2.   Material för Destruktion

Sanerings utbildningar.....

  1. Asbestsanering
  2. PCB-Sanering
  3. FA-Avfall

Tre av mina elever i asbestsanering