A-temp

Sidan är Under upparbetning

 

Inmätning av ytor för A-Temp

För energideklaration av fastigheters area som uppvärms mer än 10 grader C

Länken lånad av Wikipedia

https://sv.wikipedia.org/wiki/Area_och_volym_för_husbyggnader

Med ritningars hjälp, uppmätningar av fastigheters uppvärmda ytor (10 grader C), innanför fastighetens ytterskal.

Ytmätningen sker med skalmätning från fysiska ritningar.  Ritningar från DWG och PDF sker med datorn.

http://www.conny.n.nu/kontakt