Utbildningar

/dsc01491.jpgRitningsläsning...

 1. Tolkning av ritningar
 2. Utsättning
 3. Inmätning
 4. Byggmatematik
 5. Anläggning-Byggnads

VA-system...

 1. Spill- Dagvatten/Självfallsledningar
 2. Brunnar NB, RB spol
 3. Tryckvatten/Ventiler
 4. Elektro-svetsning av PE/PP-rör för tryckvatten och gas.
 5. Dränneringsarbeten

Anläggning.../dsc00962-a-2.jpg

 1. Hårdgjorda ytor
 2. Gröna ytor
 3. Växtfakta

Byggprocessen.....

 1. Uppföljning från idé till rivningsplan
 2. Säkerhet
 3. Miljöfrågor
 4. Avfallshantering

FA-saneringar......

 1. Asbest www.foretagskurser.n.nu
 2. PCB